LiveChat button toevoegen

Om LiveChat te kunnen gebruiken moet op de betreffende pagina onderstaande html worden toegevoegd. Aan het script van Livecom zijn onze eigen classes toegevoegd zodat we deze op de juiste manier kunnen stylen. De button komt maar 1 x voor op een pagina. Op desktop float de button rechts. Op mobiel is de button de volle breedte van het scherm.

HTML voor Engelstalige variant button script:

  <!-- BEGIN LIVECOM CHAT LINK SCRIPT -->
  <span class="lc5element button--livechat">
   <!-- lcType="link"
      lcGroup="1"
      lcChan="LWC;LVC;LVI"
      lcId="EN"
      onchange="alertButtonState"
      lcOnval="<span>Chat online</span>Can we help you?"
      lcOffval="<span>Chat not available</span>Leave a message"
      lcOccupied="<span>Chat online</span>Sorry we are busy.<br /><br /> Try later or send a message"
      lcClosingHour="<span>Chat not available</span>Leave a message"-->
  </span>
  <!-- END LIVECOM CHAT LINK SCRIPT -->

HTML voor Nederlandstalige variant button script:

  <!-- BEGIN LIVECOM CHAT LINK SCRIPT -->
  <span class="lc5element button--livechat">
   <!-- lcType="link"
      lcGroup="1"
      onchange="alertButtonState"
      lcChan="LWC;LVC;LVI"
      lcId="NL"
      lcOnval="<span>Chat online</span>Kunnen we je helpen?"
      lcOffval="<span>Chat niet beschikbaar</span>Laat een bericht achter"
      lcOccupied="<span>Chat online</span>Helaas wij zijn bezet.<br /><br />Probeer het later of stuur een bericht"
      lcClosingHour="<span>Chat niet beschikbaar</span>Laat een bericht achter"-->
  </span>
  <!-- END LIVECOM CHAT LINK SCRIPT -->

HTML voor Communicatie script:

  <!-- BEGIN LIVECOM COMMUNICATION SCRIPT -->
  <span class="lc5element"><!-- lcType="page" lcAccount="ZXesyXKJAAA=" lcTag="pagina titel" --></span>
  <span class="lc5element"><!-- lcType="mod" lcKey="LTR" lcGroup="1" --></span>
  <div style="display: none;" id="LCcopyright"><a href="http://www.livecom.net">livecom.net chat</a></div>
  <div style="display: none;" id="livecom_url" data-url="//wur.livecom.net/5g/ws/ZXesyXKJAAA=">
  <!-- END LIVECOM COMMUNICATION SCRIPT -->

Belangrijk!