Toevoegen van Collection met logo's aan Smaaklessen

Op verzoek van WUR is aan Smaaklessen een nieuwe layout toegevoegd tbv van een collection met logo's

De HTML voor deze layout moet er als volgt uit zien:

Logo's in kolommen/rijen

<div class="collection collection--logos"> <section> {{if not(title.test("empty='true'")) or title.test("inContextMode='true'")}}<h2><div class="titlecontainer incontextborder">{{title}}</div></h2>{{/if}} <div class="columns"> {{for container in content}} <div class="col">{{container.containercontent}}</div> {{/for}} </div> </section> </div>

Layout data definition

containercontent (action binnen de loop "content")

mode: rich text default value: "Inhoud"

title

mode: single line flat default value: "Titel"