Toevoegen van tabs aan Smaaklessen

Op verzoek van WUR is aan Smaaklessen een nieuwe layout toegevoegd tbv tabs

De HTML voor deze layout moet er als volgt uit zien:

Tabs

<section class="tabs tabs--content with-tabs"> <ul class="tab-bar"> {{for container in content}} <li {{if self.index is 0}}class="active"{{/if}}><a href="#tab{{self.index}}">{{container.containertitle}}</a></li> {{/for}} </ul> {{for container in content}} <div class="tab {{if self.index is 0}}active{{/if}}" id="tab{{self.index}}">{{container.containercontent}}</div> {{/for}} </section>

Layout data definition

containertitle (action binnen de loop "content")

mode: rich text default value: "Titel"

containercontent (action binnen de loop "content")

mode: rich text default value: "Inhoud"